Задължителна информация за правата на лицата по защита на личните данни
(Privacy notice)


Обща информация
От 25 май 2018г. влиза в сила нов регламент за защита на личните данни (General Data Protection Regulation), приет от Европейския съюз. Регламентът има за цел да гарантира защитата на данните на физическите лица от всички държави членки на ЕС и да уеднакви регулациите за тяхната обработка.
 
В качеството си на администратор на лични данни по предоставяне на рекламни и маркетинг услуги, Voyage Ltd. отговаря на всички изисквания на новата регулация, като събира единствено данни на лицата дотолкова, доколкото са необходими за предоставянето на услугата, и ги пази отговорно и законосъобразно.
 
Информация относно Администратора на лични данни
Наименование „Воаяж ООД“ (Voyage Ltd.)
ЕИК 123626620
Седалище и адрес на управление: гр. Казанлък, ул. Петър Берон 19
E-mail: privacy@voyageltd.com
Телефон: 0700 167 87
 
Информация относно компетентния надзорен орган
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Voyage Ltd. осъществява дейността си в съответствие със Закона за защита на личните данни и Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни.
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
Чл. 1. (1) Voyage Ltd. събира и обработва Вашите лични данни във връзка с предоставянето на информация за, както и на услуги по пътувания, екскурзии, туризъм и сключване на договори, и по-конкретно въз основа на следното:
Изрично получено съгласие от Вас като клиент;
Изпълнение на задълженията на Voyage Ltd. по договор с Вас;
Спазване на законово задължение, което се прилага спрямо Voyage Ltd.;
За целите на легитимния интерес на Voyage Ltd..
(2) Voyage Ltd. е администратор на лични данни по отношение на Вашите данни като ползватели на нашите услуги. Спрямо личните данни, които Вие обработвате, използвайки нашите услуги, Voyage Ltd. действа в качеството си на обработващ лични данни.
 
Цели и принципи при събирането, обработването и съхраняването на Вашите лични данни
Чл. 2. (1) Voyage Ltd. събира и обработва личните данни, които Вие ни предоставяте във връзка с използването на нашите услуги и за сключване на договор с дружеството, както и включително за следните цели:
 
•    създаване на профил и осигуряване на пълна функционалност при предоставянето на услугите ни, като използване на код за отстъпка, автоматично попълване на информация при поръчка, запазване на оферти в списък с любими, запазване на история на Вашите поръчки;
•    индивидуализация на страна по договора;
•    регистрация на участник в пътуване, организирано от Voyage Ltd.;
•    счетоводни цели;
•    статистически цели;
•    защита на информационната сигурност;
•    обезпечаване на изпълнението на договора за предоставяне на съответна услуга;
•    изпращане на информационни съобщения, съобщения за промени в услугата, препоръки за подобряване на използването на платформа, нови и обновени условия;
•    подобряване и индивидуализиране на услуга чрез предлагане на подходящи за Вас оферти за подновяване, събития и други продукти и услуги, които могат да са от интерес за Вас;
•    предоставяне на техническа поддръжка;
(2) Voyage Ltd. спазва следните принципи при обработката на Вашите лични данни:
•    законосъобразност, добросъвестност и прозрачност;
•    ограничение на целите на обработване;
•    съотносимост с целите на обработката и свеждане до минимум на събираните данни;
•    точност и актуалност на данните;
•    ограничение на съхранението с оглед постигане на целите;
•    цялостност и поверителност на обработването и гарантиране на подходящо ниво на сигурност на личните данни.
(3) При обработването и съхранението на личните данни, Voyage Ltd. може да обработва и съхранява личните данни с цел защита следните си легитимни интереси:
 
•    изпълнение на задълженията си към Национална агенция по приходите, Министерство на вътрешните работи и други държавни и общински органи.
 
Какви видове лични данни събира, обработва и съхранява Voyage Ltd.?
Чл. 3. (1) Voyage Ltd. извършва следните операции с личните данни за следните цели:
•    Изпълнение на договор за предоставяне на услуги.
За целите на изпълнение на своите договори Voyage Ltd. може да използва и подизпълнители, които поемат задължения за адекватни мерки за сигурност по отношение на защитата на личните данни. В случаи на избор на подизпълнители Voyage Ltd. не споделя и не изпраща лични данни, като ангажира избраният партньор да предоставя достатъчни гаранции за защита на правата и законните интереси на субектите на данните в съответствие с изискванията на GDPR, ако се извършва предаване на данни.
•    Сключване и изпълнение на търговска сделка с клиент или партньор – целта на тази операция е сключване и изпълнение на договор с търговски партньор или клиент и неговото администриране;
•    Изпращане на информационни съобщения – целта на тази дейност е администриране на процеса по изпращане на съобщения до клиентите, които се отнасят до подобрения или промени в услугите, надвишени параметри, и изтичащи услуги, съгласно договора за предоставяне на услугата.
(2) Voyage Ltd. обработва следните категории лични данни и информация за следните цели и на следните основания:
 
Данни: Ваши индивидуализиращи данни (име и фамилия, електронна поща, държава, телефон)
Цел, за която се събират данните: 1) Регистрация на потребител; 2) Осъществяване на връзка с потребителя и изпращане на информация към него, включително при изразено желание – за изпращане на бюлетини и рекламни съобщения; 3) за изпълнение на туристическа услуга във връзка с договор.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Voyage Ltd. и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Допълнителни данни, предоставяни от Вас – Ако желаете да допълните Вашия профил, можете да попълните в него данни за адрес, обръщение, дата на раждане, пощенски код и телефон.
Цел, за която се събират данните: Допълване на информация за потребителя в потребителския му акаунт.
Основания за обработка на данните: С приемането на общите условия и регистрация в уебсайта и закупуване на услуга, между Voyage Ltd. и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
Други данни, които Voyage Ltd. обработва – При влизане в нашия уебсайт или във Вашия профил, Voyage Ltd. събира данни за използвания IP адрес.
Цел, за която се събират данните: Подобряване на сигурността на услугата и локализация на интерфейса, статистически и маркетингови проучвания.
Основания за обработка на данните: Обработването е необходимо за изпълнение на договор, по който субектът на данните е страна - чл. 6, ал. 1, б. (б) на GDPR. До създаването на профил на потребителя, IP адресът се събира на основание осъществяване на легитимните интереси на администратора – чл. 6, ал. 1, б. (е) от GDPR;
Ваши данни за издаването на фактура на физическо лице – Ако желаете да Ви бъде издадена фактура в качеството Ви на физическо лице, следва да предоставите своя единен граждански номер.
Цел, за която се събират данните: Издаване на фактура за извършване на плащания по сключен договор за предоставяне на услуги за използване на платформата за създаване на електронни магазини.
Основание за обработка на личните Ви данни – С приемането на общите условия и регистрация на уебсайта, или при сключването на писмен договор, между Voyage Ltd. и Вас се създава договорно отношение, на което основание обработваме Вашите лични данни – чл. 6, ал. 1, б. (б) GDPR.
(3) Voyage Ltd. не събира и не обработва лични данни, които се отнасят за следното:
разкриване расов или етнически произход;
разкриване политически, религиозни или философски убеждения, или членство в синдикални организации;
генетични и биометрични данни, данни за здравословното състояние или данни за сексуалния живот или сексуалната ориентация.
(4) Личните данни са събрани от Voyage Ltd. от лицата, за които се отнасят.
(5) Дружеството не извършва автоматизирано взимане на решения с данни.
 
Срок на съхранение на личните Ви данни
Чл. 4. (1) Voyage Ltd. съхранява Вашите лични данни за срок не по-дълъг от съществуването на профила ви. След изтичането на този срок, Voyage Ltd. полага необходимите грижи да изтрие и унищожи всички Ваши данни, без ненужно забавяне.
 
(2) Voyage Ltd. Ви уведомява, в случай, че срокът за съхранение на данните е необходимо да бъде удължен с оглед изпълнение на целите, изпълнение на договора, с оглед легитимни интереси на Voyage Ltd. или друго.
 
(3) Voyage Ltd. съхранява личните данни, които е необходимо да пази по силата на приложимото законодателство за съответния предвиден срок, който може да надхвърля срока на съществуване на вашата регистрация.
 
 
Предаване на вашите лични данни за обработване
Чл. 5. (1) Voyage Ltd. може по собствена преценка да предава част или всички Ваши лични данни на обработващи лични данни за изпълнението на целите за обработване при спазване на изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679.
 
(2) Voyage Ltd. Ви уведомява в случай на намерение да предаде част или всички Ваши лични данни на трети държави или международни организации.
 
Вашите права при събирането, обработването и съхранението на личните ви данни
 
Оттегляне на съгласието за обработване на личните Ви данни
Чл. 6. (1) Ако не желаете всички или част от Вашите лични данни да продължат да бъдат обработвани от Voyage Ltd. за конкретна или за всички цели на обработване, Вие можете по всяко време да оттеглите съгласието си за обработка чрез искане в свободен текст.
 
(2) Voyage Ltd. може да поиска да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните.
 
(3) С оттегляне на съгласието за обработване на лични данни, които са задължителни за създаването и поддържане на регистрацията Ви за използване на услугите, Вашият акаунт ще стане неактивен.
 
 
Право на достъп
Чл. 7. (1) Вие имате право да изискате и получите от Voyage Ltd. потвърждение дали се обработват лични данни, свързани с Вас.
 
(2) Вие имате право да получите достъп до данните, свързани с Вас, както и до информацията, отнасяща се до събирането, обработването и съхранението на личните Ви данни.
 
(3) Voyage Ltd. Ви предоставя при поискване, копие от обработваните лични данни, свързани с Вас, в електронна или друга подходяща форма.
 
(4) Предоставянето на достъп до данните е безплатно, но Voyage Ltd. си запазва правото да наложи административна такса, в случай на повторяемост или прекомерност на исканията.
 
 
Право на коригиране или попълване
Чл. 8. Вие можете да коригирате или попълните неточните или непълните лични данни, свързани с Вас директно през Вашия профил в уебсайта или с отправяне на искане до Voyage Ltd..
 
Право на изтриване („да бъдеш забравен“)
Чл. 9.(1) Вие имате правото да поискате от Voyage Ltd. изтриване на свързаните с Вас лични данни, а Voyage Ltd. има задължението да ги изтрие без ненужно забавяне, когато е налице някое от посочените по-долу основания:
 
личните данни повече не са необходими за целите, за които са били събрани или обработвани по друг начин;
Вие оттеглите своето съгласие, върху което се основава обработването на данните и няма друго правно основание за обработването;
Вие възразите срещу обработването на свързаните с Вас лични данни, включително за целите на директния маркетинг и няма законни основания за обработването, които да имат преимущество;
личните данни са били обработвани незаконосъобразно;
личните данни трябва да бъдат изтрити с цел спазването на правно задължение по правото на ЕС или правото на държава членка, което се прилага спрямо Voyage Ltd.;
личните данни са били събрани във връзка с предлагането на услуги на информационното общество.
(2) Voyage Ltd. не е длъжен да изтрие личните данни, ако ги съхранява и обработва:
 
за упражняване на правото на свобода на изразяването и правото на информация;
за спазване на правно задължение, което изисква обработване, предвидено в правото на ЕС или правото на държавата членка, което се прилага спрямо Администратора или за изпълнението на задача от обществен интерес или при упражняването на официални правомощия, които са му предоставени;
по причини от обществен интерес в областта на общественото здраве;
за целите на архивирането в обществен интерес, за научни или исторически изследвания или за статистически цели;
за установяването, упражняването или защитата на правни претенции.
(3) За да упражните правото си на „забравяне“, Вие следва да подадете искане електронно или писмено искане, изпратено до Voyage Ltd., както и да удостоверите своята самоличност и идентичност с лицето, за което се отнасят данните преди Voyage Ltd., като представите на място своята лична карта за целите на идентификация и при необходимост въведете своите данни за вход в профила на лицето, за което се отнасят данните, пред служител на Voyage Ltd..
(4) Voyage Ltd. не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.
 
Право на ограничаване
Чл. 10. Вие имате право да изискате от Voyage Ltd. да ограничи обработването на свързаните с Вас данни, когато:
 
оспорите точността на личните данни, за срок, който позволява на Voyage Ltd. да провери точността на личните данни;
обработването е неправомерно, но Вие не желаете личните Ви данни да бъдат изтрити, а само използването им да бъде ограничено;
Voyage Ltd. не се нуждае повече от личните данни за целите на обработването, но Вие ги изисквате за установяването, упражняването или защитата на свои правни претенции;
Възразили сте срещу обработването в очакване на проверка дали законните основания на Voyage Ltd. имат преимущество пред Вашите интереси.
 
Право на преносимост
Чл. 11. (1) Вие можете по всяко време да изтеглите данните, които се съхраняват и обработват за Вас във връзка с използване на услугите на Voyage Ltd., директно през Вашия профил или с искане по имейл.
 (2) Вие можете да поискате от Voyage Ltd. директно да прехвърли Вашите лични данни към посочен от Вас администратор, когато това е технически осъществимо.
 
Право на получаване на информация
Чл. 12. Вие можете да поискате от Voyage Ltd. да Ви информира относно всички получатели, на които личните данни, за които е поискано коригиране, изтриване или ограничаване на обработването, са били разкрити. Voyage Ltd. може да откаже да предостави тази информация, ако това би било невъзможно или изисква несъразмерно големи усилия.
 
 
Право на възражение
Чл. 13. Вие можете да възразите по всяко време срещу обработването на лични данни от Voyage Ltd., които се отнасят до Вас, включително ако се обработват за целите на профилиране или директен маркетинг.
 
 
Вашите права при нарушение на сигурността на личните ви данни
Чл. 14. (1) Ако Voyage Ltd. установи нарушение на сигурността на личните Ви данни, което може да породи висок риск за Вашите права и свободи, ние Ви уведомяваме без ненужно забавяне за нарушението, както и за мерките, които са предприети или предстои да бъдат предприети.
(2) Voyage Ltd. не е длъжен да Ви уведомява, ако:
 
е предприел подходящи технически и организационни мерки за защита по отношение на данните, засегнати от нарушението на сигурността;
е взел впоследствие мерки, които гарантират, че нарушението няма да доведе до висок риск за правата Ви;
уведомяването би изисквало непропорционални усилия.
 
Лица, на които се предоставят личните ви данни
Чл. 15. За извършване на регистрация на определени услуги след подадена заявка от Ваша страна, Voyage Ltd. предава необходимата информация към съответния агент, туроператор, хотел или друго лице, което обработва Вашите данни като администратор/оператор за целите на Вашата услуга.
 
Чл. 16. Администраторът може да извършва трансфер на вашите данни към трети държави.
 
Други разпоредби
Чл. 17. В случай на нарушаване на правата Ви съгласно горепосоченото или приложимото законодателство за защита на личните данни, имате право да подадете жалба до Комисията за защита на личните данни, както следва:
 
Наименование: Комисия за защита на личните данни
Седалище и адрес на управление: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Данни за кореспонденция: гр. София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2
Телефон:02 915 3 518
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
 
Чл. 18. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез отправяне на искане към Voyage Ltd.. Разбира се, можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.
 
Чл. 19. Ако съгласието се отнася за трансфер, Администраторът описва възможните рискове за трансфера на данните към трети държави при липсата на решение за адекватна защита и подходящи средства за защита.
 
Чл. 20(1). Когато възлагате на Voyage Ltd. да обработва лични данни на трето лице за целите на използването на услуга, Voyage Ltd. действа в качеството на обработващ личните данни.
 
(2). В случаите по ал. 1, Voyage Ltd. действа единствено по Ваша инструкция като ползвател на услугата и само доколкото може да има контрол върху личните данни, които Вие обработвате. Voyage Ltd. няма контрол върху съдържанието и данните, които Вие като ползвател на услугата избирате да зареди в услугата (включително ако тези данни включват или не лични данни). В този случай Voyage Ltd. няма роля в процеса на взимане на решение дали ползвателят използва услугата за обработка на личните данни, за какви цели и дали същите са защитени. Съответно, отговорността на Voyage Ltd. в този случай се ограничава до 1) съобразяване с инструкциите на ползвателя на услугата съгласно договора и общите условия и 2) предоставянето на информация за услугата.
 
Политика за използване на бисквитки (Cookie Policy)
Сайтът на Voyage Ltd. използва бисквитки, които са важни за коректната му работа. Посещавайки нашия сайт, Вие приемате използването на бисквити.
 
Основание за събиране, обработване и съхраняване на Вашите лични данни
 
Видове бисквитки, които използваме:
 
Задължителни бисквитки
Тези бисквитки са необходими за коректната работа на уебсайта. Например, с тези бисквитки ви показваме информацията на нашия сайт на правилния език, а цените - спрямо валутата и ДДС за съответната държава.
 
Аналитични бисквитки
Благодарение на тези бисквитки ние следим посещаемостта на нашия сайт и можем да анализираме доколко нашите потребители работят лесно с него (бисквитки на Google Analytics). Тези бисквитки не ни дават никаква информация за вашите лични данни. Те ни показват кои страници от сайта ни сте разгледали, дали сте посетили сайта ни през мобилно или десктоп устройство и други анонимни данни. За Google Analytics използваме също анонимизиране на IP адресите посредством _anonymizelp. Максималният период, в който пазим аналитичните данни в Google Analytics е 50 месеца.
 
Функционални бисквитки
Тези бисквитки Ви позволяват да използвате пълната функционалност на сайта ни, да гледате видеа в него, да ни пишете в чат, както и да запомняте предпочитания език, на който да се зарежда информацията на нашия сайт.
 
Бисквитки за прецизно таргетиране
Тези бисквитки съдържат информация за това как сте използвали нашия сайт и могат да бъдат задействани от наши рекламни партньори. Те не съхраняват лична информация. Благодарение на тях няма да ви бъде показвана информация, която е нерелевантна за вас. Това са динамични бисквитки на Facebook, Google, Adform, Adwise и др.
 
Бисквитки за член на сайта

Ако даден член е влязъл в профила си, тази "бисквитка" ще запази статуса си на вход, за да може да вижда съдържанието свързано с неговия акаунт, например поръчките и подробностите за акаунта. Тази "бисквитка" има период на изчакване от 20 минути.
 
 
Бисквитки за поръчка

Уебсайтът работи с кошница, така че всеки продукт, добавен в кошницата, ще бъде съхраняван в тази "бисквитка", за да позволи на клиентите да преглеждат и купуват продукти. Тази "бисквитка" има 20 минутно изчакване.
 
Бисквитки за търсения
Уебсайтът съхранява данни за последното търсене в "бисквитка", така че ако даден клиент се върне в полето за търсене на дадена страница, той по подразбиране настройките ще претърсва последните си търсения, за да подобри използваемостта, така че да не е необходимо да въвеждат отново всички подробности за това, което търсят. Тази "бисквитка" има 7-дневно изчакване
 
Настройките на бисквитките, които получавате от нашия сайт, можете да направите в браузъра, който използвате. Имайте предвид, че ако ограничите някои видове бисквитки, е възможно сайтът ни да не работи напълно коректно и да не можете да използвате пълните му функционалности.

 
За да функционира правилно нашият уебсайт и за да подобряваме постоянно качеството на предлаганите продукти, ние използваме следните програми и уеб решения, които биха могли да получат достъп до Вашия IP адрес и анализират Вашето поведение при престоя на уебстраницата без това да Ви идентифицира като физическо лице: Google Tag Manager, Google Adwords, Google Webmaster tools, Facebook, Google Pixel, Zoho CRM, Zoho SalesIQ, Mailchimp.  В случай, че не сте съгласни с тези условия, няма как да използвате нашия сайт пълноценно и не би следвало да го използвате занапред.
 
Какви мерки за сигурност сме предприели в Voyage Ltd. по отношение сигурността на личните данни, които съхранявате на нашата инфраструктура?
 
Сигурността на всеки тип информация, включително и лични данни, намиращи се на нашата инфраструктура е приоритет за нас като компания. Сигурността е нещо, с което не можем да си позволим компромиси.